Aimovig®

Werkzame stof

erenumab

Houder

Novartis Pharma

Status

Gesloten

Indicatie

Behandeling van volwassen patiënten gediagnosticeerd met migraine, die nood hebben aan een profylactische behandeling en waarvoor geen aanvaardbare alternatieve profylactische behandeling voorhanden is

Openbare documenten

Goedkeuring

Informatie voor de patiënten

Geïnformeerde toestemming

Laatste update

03/06/2020

Laatste update op 23/04/2024