Libtayo

Werkzame stof

Cemiplimab

Houder

Sanofi

Status

Gesloten

Indicatie

Behandeling van patiënten met gemetastaseerd of lokaal gevorderd cutaan plaveiselcelcarcinoom die geen kandidaat zijn voor curatieve chirurgie of curatieve bestraling.

Openbare documenten

Goedkeuring

Informatie voor de patiënten

Geïnformeerde toestemming

Laatste update

01/04/2021

Laatste update op 13/04/2021