Olorofim

Werkzame stof

F901318

Houder

F2G Ltd

Status

Lopend

Indicatie

Behandeling van invasieve schimmel infecties als gevolg van Lomentospora prolificans, Scedosporium spp, Aspergillus spp. en andere zeldzame en/of resistente schimmels bij patiënten voor wie geschikte alternatieve behandelingsopties ontbreken.

Openbare documenten

Goedkeuring

Informatie voor de patiënten

Geïnformeerde toestemming

Laatste update

07/12/2018

Laatste update op 23/03/2023