Entresto®

Werkzame stof

Sacubitril/Valsartan

Houder

Novartis Pharma

Status

Gesloten

Indicatie

MNP met Entresto (Sacubitril/Valsartan) voor de behandeling van volwassen patiënten met chronisch hartfalen met verminderde ejectiefractie.

Openbare documenten

Goedkeuring

Informatie voor de patiënten

Geïnformeerde toestemming

Laatste update

28/03/2017

Laatste update op 28/03/2017