Myalepta

Werkzame stof

Metreleptine

Houder

Amryt Pharmaceuticals DAC

Status

Lopend

Indicatie

Behandeling van patiënten met gegeneraliseerde lypodystrofie of patiënten met partiële liposystrofie en oncontrolleerbare stofwisselingsstoornissen.

Openbare documenten

Goedkeuring

Informatie voor de patiënten

Geïnformeerde toestemming

Laatste update

20/03/2023

Laatste update op 19/07/2024