Bereidingsvergunning

Het artikel 83 bis van het koninklijk besluit van 14 december 2006 betreffende geneesmiddelen voor humaan en veterinair gebruik biedt de mogelijkheid om een bereidingsvergunning aan te vragen. De aanvraag voor een bereidingsvergunning (nieuwe aanvraag, aanvraag wijziging vergunning, aanvraag wijziging vergunde installaties) moet samen met alle nodige documenten ingediend worden bij het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten  per e-mail via de mailbox eudragmdp@fagg.be.

Het bedrag van de retributie gelinkt aan de opmaak van de vergunning is inbegrepen in de jaarlijkse bijdrage of in de kost van een aanvullende inspectie, dewelke niet inbegrepen is in de retributie van deze jaarlijkse bijdrage. Het is dus niet nodig een betalingsbewijs te bezorgen bij het indienen van een aanvraag voor een vergunning.

Lijst van de firma's die een bereidingsvergunning bezitten:

 • Air Liquide Medical SA
 • Baxter Belgium SPRL
 • Boiron SRL
 • BTG Belgische Technische Gassen / GTB Gaz Technique Belge SPRL
 • Fagron Compounding Services NV
 • Heel Belgium NV
 • Ijsfabriek Strombeek NV
 • Laboratoires Sterop NV
 • Messer Belgium NV
 • Nucleis SA
 • Pour Demain ASBL
Laatste update op 16/12/2020