Wetgeving en richtlijnen

1. Wetgeving

2. Richtlijnen

  • Gedetailleerde richtlijn voor aanvragen van nationaal wetenschappelijk-technisch advies (WTA)
  • Handleiding voor versneld wetenschappelijk-technisch advies voor geneesmiddelen tegen COVID-19
  • Advies van het FAGG over de procedures voor klinische proeven en vergunningen voor het in de handel brengen
  • Belgische regelgevende richtlijn over het gebruik van genetisch gemodificeerde organismen in klinische proeven.
  • Richtlijn voor het pilootproject voor simultaan nationaal wetenschappelijk advies (SNSA)
  • Richtsnoeren voor de vorm en inhoud van een SNSA-informatieboek
  • Richtlijn voor het aanvragen van een consultatieprocedure door een aangemelde instantie inzake een stof, die een geïntegreerd onderdeel vormt van een medisch hulpmiddel

3. Pilootprojecten

Laatste update op 20/11/2023