Goed Gebruik van het Geneesmiddel

De kwaliteit, de doeltreffendheid en de veiligheid van geneesmiddelen zijn nauw verbonden met een goed gebruik ervan.

Om een goed gebruik van geneesmiddelen te bevorderen, is het nodig dat alle geïnteresseerden beschikken over objectieve, adequate en actuele informatie, die gemakkelijk toegankelijk is.

De thema’s die in deze rubriek worden besproken zijn:

- de informatie voor een goed gebruik van geneesmiddelen;

- de reclame, met inbegrip van premies, voordelen en medische monsters;

- de verantwoordelijke voor de voorlichting.

 

Laatste update op 11/03/2022