Informatie voor een goed gebruik

Gegevensbank van de in België vergunde of geregistreerde geneesmiddelen

De geneesmiddelendatabank van het FAGG bevat informatie over alle in België vergunde geneesmiddelen, met daarbij een link naar relevante documenten zoals de bijsluiter, de SKP (samenvatting van de kenmerken van het product, de RMA (Risk Minimisation Activities) en de DHPC (Direct Healthcare Professional Communication).
Deze informatie is belangrijk in het kader van het geschikt en veilig voorschrijven, afleveren en gebruik van geneesmiddelen.

De genotificeerde homeopathische geneesmiddelen (artikel 14 van het koninklijk besluit van 23/06/1999), die op de Belgische markt beschikbaar zijn, moeten geregistreerd of vergund zijn volgens één van de procedures voorzien in respectievelijk de artikels 38 en 41 van het koninklijk besluit van 14/12/2006 (deel 1 - deel 2), overeenkomstig een programma opgesteld door de minister die de volksgezondheid onder zijn bevoegdheid heeft.

Deze genotificeerde geneesmiddelen kunnen geïdentificeerd worden met behulp van een notificatienummer dat moet worden vermeld op de verpakking, zoals uiteengezet in de omzendbrief 442

De lijsten van de genotificeerde geneesmiddelen die op de Belgische markt mogen blijven, alsook de lijst van de betrokken firma’s, zullen weldra beschikbaar zijn.

Geneesmiddelen en internet: let op gevaar!

Het FAGG vestigt de aandacht op het potentieel gevaar dat men loopt bij de aankoop van geneesmiddelen via de illegale circuits van internet: veelvuldige namaak, twijfelachtige kwaliteit en bewaringsvoorwaarden, niet gegarandeerde doeltreffendheid en veiligheid, risico op slecht gebruik van geneesmiddelen zonder medische controle en zonder raad van de apotheker over de te nemen voorzorgen en de interacties met andere producten.. .

De Wereldgezondheidsorganisatie (WGO), in samenwerking met de overheid bevoegd voor de reglementering van de geneesmiddelen, deskundigen inzake informatie op dit gebied, consumentenorganisaties en de farmaceutische industrie, heeft een gids samengesteld over het thema « Geneesmiddelen en internet». De besproken thema’s zijn de volgende: «Internet, bron van gezondheidsinformatie», «Betrouwbaarheid van de informatie?», «Waarschuwingen», «10 redenen om voorzichtig te zijn», «Vraag je arts of apotheker om raad».

Laatste update op 16/12/2020