Onderzoek & Ontwikkeling

Situering binnen het FAGG

O&O is binnen het FAGG de divisie die instaat voor het uitbouwen van de activiteiten rond preregistratie, parallel met de organisatie binnen de Farmaceutische Industrie.

Missie

De gebruiker tijdens de ontwikkelingsfase van een geneesmiddel, in ruime zin, beschermen door wetenschappelijk advies te verlenen en door het evalueren, autoriseren, opvolgen en controleren van klinische proeven, gebaseerd op een degelijke, wetenschappelijke kennis.

De kerntaken

- Valideren, evalueren en toekennen van autorisaties voor het uitvoeren van klinische proeven

- De geautoriseerde klinische proeven opvolgen :

  • Amendementen
  • Ongewenste effecten en/of gebrek aan doeltreffendheid actief opvolgen

- Relevante wetenschappelijke kennis verwerven en ter beschikking stellen aan het FAGG

- Behandeling van aanvragen voor gebruik in schrijnende gevallen en medisch noodprogramma's

 

Contact

Kristof Bonnarens

Federale Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten
Divisie Onderzoek en Ontwikkeling
Eurostation II
8e verdieping
Victor Horta Plein 40, bus 40
1060 BRUSSEL

Laatste update op 11/03/2022