Goede Klinische Praktijken (GKP)

In januari 2006 heeft de eerste internationale GCP-workshop plaatsgevonden.

In 2007 heeft het departement O&O gewerkt aan het controlebeleid en in het bijzonder aan de planning van de implementatie van de GCP-inspecties.

 

Koninklijke Besluiten

KB van 18 mei 2006

KB van 14 december 2006 (deel 1 - deel 2)

Laatste update op 16/12/2020