Herbal ATC codes

De Herbal ATC-code draagt bij tot een geharmoniseerde globale nomenclatuur en een therapeutische classificatie van kruidensubstanties. Door het gebruik van deze code in de farmacovigilantiesystemen zullen de ongewenste effecten beter in kaart gebracht kunnen worden.

De aanvragen voor nieuwe codes dienen gericht te worden aan Uppsala Monitoring Centre (WEB)

De 2 publicaties met betrekking tot de Herbal ATC-codes kunnen ook via Uppsala Monitoring Centre worden besteld:

  • Guidelines for herbal ATC classification (ISBN 91-631-2063-1)
  • Herbal ATC index
Laatste update op 16/12/2020