Algemene informatie

Grondstoffen worden geregeld door het koninklijk besluit van 19 december 1997 betreffende de controle en de analyse van de grondstoffen die door de officina-apothekers worden gebruikt .

Onder grondstoffen wordt verstaan:

"alle enkelvoudige of samengestelde substanties die door een officina-apotheker worden aangeschaft om ze als dusdanig of na verdeling af te leveren of om ze te verwerken in een magistrale of officinale bereiding. Deze grondstoffen zijn op zichzelf geen geneesmiddelen in de zin van artikel 1 van de wet van 25 maart 1964 op de geneesmiddelen." (cf. artikel 1, 1° van het koninklijk besluit).

Worden niet beschouwd als grondstoffen:

  • samengestelde substanties waarvan minstens twee bestanddelen afzonderlijk kunnen worden beschouwd als actieve substanties;
  • samengestelde substanties die overeenkomen met gebruiksklare formules;
  • bereidingen die als dusdanig aan patiënten kunnen worden toegediend.

Statuut van gedenatureerde ethanolen (Welke ethanol(en) worden als grondstof(fen) beschouwd en welke niet en waarom?)

Laatste update op 16/05/2023