Kwaliteit van magistrale en officinale bereidingen

Ondanks de toename van het aantal farmaceutische specialiteiten blijft de magistrale bereiding een belangrijke plaats innemen in de officina.

  • Een magistrale bereiding biedt de mogelijkheid om medicatie te individualiseren door ze af te stemmen op de situatie van de patiënt.
  • Dit helpt voorschrijvers om vertrouwd te raken met de actieve bestanddelen die worden gebruikt.
  • Het biedt de mogelijkheid om verschillende ingrediënten te combineren, waardoor het aantal verschillende geneesmiddelen die dagelijks moeten worden ingenomen kan worden verminderd, waardoor patiënten hun therapie beter volhouden.
  • In sommige gevallen blijft de magistrale bereiding de enige therapeutische optie.

De kwaliteit van de magistrale en officinale bereiding moet voortdurend worden verbeterd om de patiënt een niveau van veiligheid en doeltreffendheid te garanderen dat zo dicht mogelijk aanleunt bij dat van vergunde geneesmiddelen die industrieel worden geproduceerd.

Daartoe moeten de apotheker en zijn/haar medewerkers:

regelmatig de kwaliteit van bereidingen controleren.

Laatste update op 16/12/2020