Materiaal voor kwaliteitsvolle bereidingen

Verplicht materiaal binnen de officina

Het koninklijk besluit van 21 januari 2009 houdende onderrichtingen voor de apothekers bepaalt in bijlage III, de lijst van instrumenten en installaties die in iedere officina aanwezig moeten zijn.

Vijzels en stampers

Om de kwaliteit van laaggedoseerde bereidingen en trituraties (dit wil zeggen met een gehalte aan actief bestanddeel van 10 mg of minder per eenheid) te verbeteren, is het aanbevolen om hiervoor een specifieke vijzel en stamper, bij voorkeur met gladde wanden, voor te behouden.

Om kruisbesmetting te vermijden, is het ook aanbevolen om een vijzel voor te behouden voor droge bereidingen met methadon.

Vijzels, stampers en materiaal gebruikt om bereidingen te maken die actieve bestanddelen bevatten die moeilijk wateroplosbaar zijn, moeten vooraf worden gereinigd met gedenatureerde alcohol.

Laatste update op 16/12/2020