Aanbevelingen voor een kwaliteitsvolle bereiding

Overdosering

Voor eenheidsdosisbereidingen waarvan het gehalte aan actief bestanddeel per eenheid 10 mg of minder bedraagt, moet een overdosering van 5 % ten opzichte van de opgegeven hoeveelheid actief bestanddeel worden toegepast.

Als een bereiding minder dan 100 mg actief bestanddeel bevat, gebruik dan:

 • een trituratie in het geval van halfvaste bereidingen,
 • of een geconcentreerde oplossing in het geval van vloeibare bereidingen (tenzij in de apotheek een voldoende nauwkeurige weegschaal beschikbaar is).

Uitzondering: overdoseer geen trituraties, behalve voor trituraties met corticosteroïden waarvoor een overdosis van 5 % van het aangegeven gehalte aan actief bestanddeel moet worden toegepast.

Bereidingswijze

In het algemeen, maar in het bijzonder bij trituraties en laaggedoseerde bereidingen, moet de vijzel worden verzadigd met de hulpstof gebruikt in de bereiding voor de actief(ve) bestanddel(delen) toe te voegen.

Omrekening is vereist als een andere moleculevorm (base, zout, ester) wordt gebruikt dan voorgeschreven.

Op het etiket en in de bereidingsfiche worden de actieve bestanddelen vermeld met hun correcte benaming, rekening houdend met de in de bereiding gebruikte moleculevorm.

Trituraties

Gebruik voor de bereiding van trituraties een gekleurde merkstof.

 • Voor trituraties die minder dan 1 % actieve bestanddelen bevatten, wordt riboflavine aanbevolen.
 • Voor trituraties die 1 % of meer actieve bestanddelen bevatten,
  wordt rood ijzeroxide aanbevolen.

Uitzondering: voor trituraties met corticosteroïden bestemd voor
dermatologische bereidingen is het gebruik van een gekleurde merkstof niet aanbevolen.

Kwaliteitsborging van bereidingen

 • De correcte vorm van het actief bestanddeel (zout of ester) gebruiken, als op het voorschrift vermeld, of omrekenen als een andere vorm wordt gebruikt.
 • Nr. 2 gelules als kleinste gelulemaat gebruiken, tenzij bij expliciete aanbeveling van de voorschrijver.
 • De volledige en correcte benaming van het gebruikte actief bestanddeel in de bereidingsfiche en op het etiket van de bereiding vermelden.
 • De bereidingsfiche correct en volledig invullen en ondertekenen.
 • Wanneer mogelijk, rekening houden met het werkelijk gehalte aan actief bestanddeel bij het afwegen.

Een optimaal systeem ontwikkelen om verwisseling van actieve bestanddelen of fouten bij het afwegen te voorkomen.

Laatste update op 16/12/2020