Therapeutisch Magistraal Formularium

De unieke versie van de derde editie van het Therapeutisch Magistraal Formularium (TMF) staat vanaf nu online op de website https://www.tmf-ftm.be  
Een PDF-versie van het Therapeutisch Hoofdformulier is hier beschikbaar.

Wat is het TMF?

Het Therapeutisch Magistraal Formularium (TMF) is een officiële referentie met een aantal algemene hoofdstukken en ongeveer tweehonderd magistrale en officinale formulaties. De beschreven bereidingen zijn in de eerste plaats geselecteerd in functie van hun therapeutische eigenschappen. Deze zijn daarna gevalideerd op het vlak van hun galenische eigenschappen (o.a. formulering) en analytische aspecten (o.a. analysemethode). Het TMF bevat ook enkele aanbevelingen om laaggedoseerde bereidingen beter te kunnen uitvoeren.
 

Hoe ziet het TMF eruit?

Naar analogie met het Gecommentarieerd Geneesmiddelenrepertorium van het Belgisch Centrum voor Farmacotherapeutische Informatie (BCFI vzw) is het TMF onderverdeeld in hoofdstukken op basis van de farmacologische en therapeutische eigenschappen van de bereidingen in elk hoofdstuk.

Elke magistrale bereiding wordt weergegeven onder de vorm van een monografie met vermelding van de therapeutische indicatie, de samenstelling, bereidingswijze, bewaarvoorschriften, geldigheidsduur en dosering.

Er zijn ook tools voorzien, zoals geavanceerd zoeken of kruisfilters.
 

Toepassingsgebied

Het TMF is ontwikkeld door de Belgische Farmacopeecommissie, wordt uitgegeven door het FAGG en is goedgekeurd bij koninklijk besluit.

In toepassing van artikel 12 van het koninklijk besluit van 21 januari 2009 houdende onderrichtingen voor de apothekers, moet de geldende versie van het TMF onmiddellijk raadpleegbaar zijn in elke officina.

Het TMF is geïntegreerd in de computerprogramma's voor artsen en apothekers.

De FTM-website is een adaptieve website, die gemakkelijk toegankelijk is op elk toestel met internettoegang.

Schrijf in op de nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen in de TMF. Deze nieuwsbrief bevat ook antwoorden van gezondheidszorgbeoefenaars op eventuele vaak gestelde vragen.
 

Contact

ftm-tmf@fagg.be

Laatste update op 23/08/2023