Omzendbrieven

Omzendbrief 478 

Jaarlijks overzicht van de ernstige ongewenste bijwerkingen en voorvallen.

Omzendbrief 479  

Jaarlijks overzicht van de ernstige ongewenste bijwerkingen en voorvallen.

Omzendbrief 491  

Pathogeenreductie van bloedplaatjesconcentraten.

Omzendbrief 492  + publicatie van de hoge gezondheidsraad nr. 8381 Goede transfusiepraktijken in ziekenhuizen 

Handboek voor goede transfusiepraktijken in de ziekenhuizen.

Omzendbrief 494  + formulier van de jaarlijkse melding van ernstige ongewenste bijwerkingen en voorvallen 

Procedure m.b.t. de aanvraag tot erkenning of de verlenging van erkenning van een bloedinstelling (BI) of een bloedtransfusicentrum (BTC).

Omzendbrief 495 + activiteitenverslag 

Inhoud van het jaarrapport voor de Bloedinstellingen (BI).

Omsendbief 495bis + financieel rapport

Inhoud van het financieel rapport voor de Bloedinstellingen (BI).

Omzendbrief 497+Site Master File voor de BI  
Ter attentie van de directeurs van de Bloedinstellingen (BI).
Site Master File (SMF) voor een Bloedinstelling (BI).

Omzendbrief 498 + Site Master File voor de BTC  

Site master file (SMF) voor een bloedtransfusiecentrum (BTC).

Omzendbrief 499  

Tijdelijk uitsluiten van bloedgevers na een verblijf in het buitenland.

Omzendbrief 525  

Verduidelijking m.b.t. de leeftijdsgrenzen.

Omzendbrief 537 

Traceerbaarheid van de bloedproducten (herziening van de omzendbrief van 28/06/2006) (versie van februari 2009).
Ziekte van Creutzfeldt-Jakob, BSS  en de besmettingsrisico's van bloedproducten.

Omzendbrief 538  

Selectie van de bloeddonoren.

Omzendbrief 582 

Controle van de dossiers tot staving van uitgaven voor de uitvoering van NAT-tests.

Omzendbrief 587

Verplichte notificaties in het kader van het behoud van de erkenning als Bloedinstelling (BI).

Ministeriële omzendbrief   

Ziekte van Creutzfeldt-Jakob, BSS en de besmettingsrisico’s van bloedproducten en medisch materiaal

Resolution CM/Res(2008)5 
Ter attentie van  de directies van de bloedinstellingen.

Omzendbrief 631

Pathogeenreductie van bloedplaatjesconcentraten.

Omzendbrief 640

Interpretatie "hoge prevalentie" - Wet 5 juli 1994 betreffende bloed en bloedderivaten van menselijke oorsprong

Omzendbrief 652 

Betekenis van de term « gezondheidswerker ».

Laatste update op 16/12/2020