Wetgeving

Koninklijk besluit van 13 juni 2010 tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 juni 2009 tot wijziging van het koninklijk besluit van 4 april 1996 betreffende de afneming, de bereiding, de bewaring en de terhandstelling van bloed en bloedderivaten van menselijke oorsprong.

Koninklijk besluit van 14 oktober 2009 tot aanwijzing van de personen belast met de controle op de naleving van de wet van 5 juli 1994 betreffende bloed en bloedderivaten van menselijke oorsprong en diens uitvoeringsbesluiten.

Koninklijk besluit van 28 juni 2009 tot wijzining van het koninklijk besluit van 4 april 1996 betreffende de afneming, de bereiding, de bewaring en de terhandstelling van bloed en bloedderivaten van menselijke oorsprong.

Koninklijk besluit van 17 december 2008 betreffende het toezicht uit te oefenen door het FAGG.

Juridisch advies van 31 oktober 2007
Aan de instellingen bedoeld in de wet van 5 july 1994 betreffende bloed en bloedderivaten van menselijke oorsprong.
Verantwoordelijkheid voor de controles op het bepalen van de bloedgroepen (ABO) en Rhesus en fenotypering.

Ministerieel Besluit van 11 juli 2007 tot vastlegging van de te gebruiken methodes voor de viro-inactivatie van het bevroren menselijk plasma.

Koninklijk besluit van 16 oktober 2007 tot wijziging van het Koninklijk besluit van 04/04/1996 betreffende de afneming, de bereiding, de bewaring en de handstelling van bloed en bloedderivaten van menselijke oorsprong.

Koninklijk besluit van 4 april 1996 betreffende de afneming, de bereiding, de bewaring en de terhandstelling van bloed en bloedderivaten van menselijke oorsprong.

Wet van 5 juli 1994 betreffende bloed en bloedderivaten van menselijke oorsprong.

Laatste update op 16/12/2020