Meldingsprocedure voor bloedinstellingen

- Inleiding:

De hemovigilantie (of bloedbewaking) heeft tot doel de kwaliteit en veiligheid van bloed en bloedcomponenten alsook de veiligheid van de toediening ervan te verzekeren en te verhogen.

Om dit doel te bereiken worden gegevens betreffende ernstige ongewenste bijwerkingen i.v.m. de toediening van bloed en bloedcomponenten en voorvallen, die de kwaliteit en de veiligheid van bloed en labiele bloedcomponenten kunnen beïnvloeden, geregistreerd en geëvalueerd.

Vanaf 22/04/2011 kunnen de contactpersonen hemovigilantie van bloedinstellingen ernstige ongewenste bijwerkingen en voorvallen melden aan het FAGG via een on line webtoepassing.

- Back-up formulier:

Wanneer de hemovigilantie webtoepassing tijdelijk buiten gebruik zou zijn, kunnen de contactpersonen hemovigilantie gebruik maken van het Word-formulier (Formulier) voor de melding/ bevestiging van een donatieverwikkeling (ernstige ongewenste bijwerking of voorval bij een donor) of een ernstig ongewenst voorval dat effect kan hebben op de kwaliteit of veiligheid van een bloedcomponent.

Handleiding voor het invullen van een melding en/ of bevestiging van ernstige ongewenste donatieverwikkelingen of voorvallen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laatste update op 16/12/2020