Inleiding

Elke maand bezorgen de bloedinstellingen in ons land aan het Federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten (FAGG) gegevens over het totaal aantal erytrocytenconcentraten geleverd aan de ziekenhuizen, alsook over de verdeling volgens ABO/resus D bloedgroep. De gegevens worden samengeteld en opgenomen in tabel 1 die maandelijks geüpdated wordt. Ter vergelijking worden ook de theoretisch verwachte percentages getoond. Figuur 1 geeft een overzicht van het aantal bedeelde erytrocytenconcentraten per maand voor de periode 2022-2024.

Tabel 1: Bedeling van erytrocytenconcentraten door de bloedinstellingen (01/2024)

Bloedgroep   Aantal eenheden  Percentage     Verwacht percentage
A D pos 10229 30,2% 37,1%
A D neg 2617 7,7% 6,5%
O D pos 13498 39,9% 38,7%
O D neg 4057 12,0% 6,8%
B D pos 2134 6,3% 6,7%
B D neg 464 1,4% 1,2%
AB D pos 696 2,1% 2,6%
AB D neg 148 0,4% 0,5%
TOTAAL 33843 100% 100%

 

Figuur 1 : Overzicht van het aantal bedeelde erytrocytenconcentraten per maand voor de periode 2022-2024

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laatste update op 08/02/2024