Inleiding

Elke maand bezorgen de bloedinstellingen in ons land aan het Federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten (FAGG) gegevens over het totaal aantal erytrocytenconcentraten geleverd aan de ziekenhuizen, alsook over de verdeling volgens ABO/resus D bloedgroep. De gegevens worden samengeteld en opgenomen in tabel 1 die maandelijks geüpdated wordt. Ter vergelijking worden ook de theoretisch verwachte percentages getoond. Figuur 1 geeft een overzicht van het aantal bedeelde erytrocytenconcentraten per maand voor de periode 2019-2021.

Tabel 1: Bedeling van erytrocytenconcentraten door de bloedinstellingen (01/2021)

Bloedgroep   Aantal eenheden  Percentage     Verwacht percentage
A D pos 10103 31,4% 37,1%
A D neg 2479 7,7% 6,5%
O D pos 12409 38,5% 38,7%
O D neg 4101 12,7% 6,8%
B D pos 1985 6,2% 6,7%
B D neg 409 1,3% 1,2%
AB D pos 584 1,8% 2,6%
AB D neg 132 0,4% 0,5%
TOTAAL 32202 100% 100%

 

Figuur 1 : Overzicht van het aantal bedeelde erytrocytenconcentraten per maand voor de periode 2019-2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laatste update op 08/02/2021