Inleiding

Elke maand bezorgen de bloedinstellingen in ons land aan het Federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten (FAGG) gegevens over het totaal aantal erytrocytenconcentraten geleverd aan de ziekenhuizen, alsook over de verdeling volgens ABO/resus D bloedgroep. De gegevens worden samengeteld en opgenomen in tabel 1 die maandelijks geüpdated wordt. Ter vergelijking worden ook de theoretisch verwachte percentages getoond. Figuur 1 geeft een overzicht van het aantal bedeelde erytrocytenconcentraten per maand voor de periode 2019-2021.

Tabel 1: Bedeling van erytrocytenconcentraten door de bloedinstellingen (08/2021)

Bloedgroep   Aantal eenheden  Percentage     Verwacht percentage
A D pos 10658 31,4% 37,1%
A D neg 2766 8,1% 6,5%
O D pos 13163 38,8% 38,7%
O D neg 4137 12,2% 6,8%
B D pos 2040 6,0% 6,7%
B D neg 454 1,3% 1,2%
AB D pos 597 1,8% 2,6%
AB D neg 154 0,5% 0,5%
TOTAAL 33969 100% 100%

 

Figuur 1 : Overzicht van het aantal bedeelde erytrocytenconcentraten per maand voor de periode 2019-2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laatste update op 08/09/2021