Aflevering in een apotheek

Op basis van artikel 2 van het koninklijk besluit (KB) van 21 januari 2009 houdende onderrichtingen voor de apothekers, is elke apotheker verantwoordelijk voor de conformiteit en de kwaliteit van wat hij/zij aflevert
en bereidt, dus ook van medische hulpmiddelen.

De brochure "Aflevering van medische hulpmiddelen in een voor het publiek opengestelde apotheek " ondersteunt de officina-apotheker bij de dagelijkse aflevering van medische hulpmiddelen en maakt hem/haar wegwijs hoe een medisch hulpmiddel te herkennen, hoe de conformiteit te verifiëren, hoe incidenten met medische hulpmiddelen te melden en welke reglementering van toepassing is.

 

Laatste update op 26/02/2024