Aangemelde instanties

Een aangemelde instantie is een instantie die is aangewezen voor het uitvoeren van de conformiteitsbeoordelingsprocedures zoals beschreven in de richtlijnen en verordeningen. 

De lijst van aangemelde instanties wordt door de Europese Commissie in het Publicatieblad van de Europese Unie bekendgemaakt en is beschikbaar op de NANDO-website van de Europese Commissie.

De experten van het FAGG nemen ook deel aan gezamenlijke evaluaties van aangemelde instanties (joint assessments) die worden georganiseerd door de Europese Commissie.

 

Laatste update op 16/07/2021