Diabete

Artikel 10bis, § 9 van het koninklijk besluit van 18 maart 1999 betreffende de distributie van medische hulpmiddelen voorziet een afwijking voor genotificeerde distributeurs in de bevoorrading van medische hulpmiddelen aan erkende verenigingen voor de zorg van chronische zieken.

Het ministerieel besluit van 10 augustus 2009 implementeert deze paragraaf in het kader van het zorgtraject voor diabetespatiënten. De patiënten die een zorgtrajectcontract hebben afgesloten (koninklijk besluit van 21 januari 2009) zullen zich direct bij de erkende verenigingen kunnen bevoorraden.

 

Om te worden erkend, moeten de verenigingen zich bij het FAGG registreren en het formulier kennisgeving van aflevering van medische hulpmiddelen in het kader van het zorgtraject voor diabetespatiënten invullen en per post sturen naar:

Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten

Afdeling Gezondheidsproducten

Eurostation II

Victor Hortaplein 40/40

1060 BRUSSEL

 

Als het dossier volledig is, zal het FAGG een erkenningsnummer aan de aanvrager toekennen als bewijs van zijn kennisgeving.

 

Lijst van de verenigingen erkend door het FAGG voor de zorg van chronische zieken

Laatste update op 16/12/2020