Lijst van de erkende instellingen

Om handelingen met weefsels of cellen te kunnen uitvoeren, is het nodig om erkend te zijn als instelling voor menselijk lichaamsmateriaal (bank, intermediaire structuur, productie-instelling en, soms, importerende instelling) voor het betrokken materiaal en volgens de voorwaarden van het koninklijk besluit van 28 september 2009.

Banken voor menselijk lichaamsmateriaal hebben ook de mogelijkheid om een lokale opslagplaats in een ziekenhuis te creëren voor het gebruik van menselijk lichaamsmateriaal voor patiënten in dat ziekenhuis. Ook in dit geval valt het gebruikte menselijk lichaamsmateriaal onder de verantwoordelijkheid van de beheerder van het menselijk lichaamsmateriaal, die houder is van de erkenning als instelling voor menselijk lichaamsmateriaal.

Menselijk lichaamsmateriaal dat uitsluitend is bestemd voor wetenschappelijk onderzoek zonder toepassing op de mens zal worden beheerd in een biobank.

De erkenningen van instellingen voor menselijk lichaamsmateriaal worden verleend volgens de wet van 19 december 2008 inzake het verkrijgen en het gebruik van menselijk lichaamsmateriaal met het oog op de geneeskundige toepassing op de mens of het wetenschappelijk onderzoek.

Instellingen die door de Belgische bevoegde autoriteit zijn erkend, zijn te vinden in het repertorium van weefselinstellingen van de Europese Unie, via de website van de Europese Commissie (link 1/link 2).

Dit repertorium van weefselinstellingen van de Europese Unie is het register van alle weefselinstellingen die erkend, aangewezen of gemachtigd zijn door of een vergunning hebben gekregen van de bevoegde autoriteit of bevoegde autoriteiten van de lidstaten en bevat informatie over die instellingen (Richtlijn EU 2015/565 tot wijziging van Richtlijn 2006/86/EG).

 

 

Laatste update op 11/04/2024