@ctua 4/4 2008

actua rrn

 

logo03.10.2008 -nr 4/4ezine
Uw geneesmiddelen en gezondheidsproducten, onze zorg

 
 Voor vragen en suggesties, of indien u @ctua niet meer wenst te ontvangen, vragen wij u ons te contacteren via het mailadres comm@fagg-afmps.be
 Over het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en
Gezondheidsproducten (FAGG)
Het FAGG is sinds 1 januari 2007 in België de bevoegde overheid voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten.
De rol van het FAGG is het verzekeren van de kwaliteit, de veiligheid en de doeltreffendheid van geneesmiddelen en gezondheidsproducten op de markt en in klinische ontwikkeling.
Het FAGG waakt in het belang van de volksgezondheid, dat de bevolking kan beschikken over de geneesmiddelen en de gezondheidsproducten die zij nodig heeft.
be

Trimesteriële nieuwsbrief. Verantwoordelijke uitgever: Xavier De Cuyper, Administrateur-generaal

Laatste update op 18/01/2009