Afdeling Geneesmiddelen voor Diergeneeskundig Gebruik

Afdeling/Coördinatie/Eenheid

Afdeling Geneesmiddelen voor Diergeneeskundig Gebruik

Algemeen e-mailadres

infovet@fagg.be

 

Algemeen telefoonnummer

+32 2 528 40 00

Kerntaken

  • Valideren, beheren en afsluiten van dossiers ingediend via NP, MRP en DCP voor nieuwe aanvragen, analytische en klinische variaties en vijfjaarlijkse hernieuwingen
  • Instaan voor de administratieve ondersteuning van de Belgische vertegenwoordiging in het CVMP
  • Verantwoordelijk voor CTA met geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik, medische hulpmiddelen voor diergeneeskundig gebruik, parallelimport, het beheer van de infovetmailbox en de deelname aan werkgroepen op nationaal en Europees niveau

 

Laatste update op 09/10/2017