Afdeling Kwaliteit en Organisatiebeheersing

 Afdeling/Coördinatie/Eenheid

 Afdeling Kwaliteit en Organisatiebeheersing

 Algemeen e-mailadres

welcome@fagg.be

 

 Algemeen telefoonnummer

 + 32 2 528 40 00

 Kerntaken

 • Behandelen van externe klachten
 • Uitvoeren van interne audits
 • Coördineren van externe audits
 • Instaan voor het secretariaat van het Auditcomité
 • Handhaven van het beleid inzake concurrerende belangen & beoordelen van de belangenverklaringen en vertrouwelijkheidsverbintenissen van het personeel en andere betrokkenen bij de activiteiten van het FAGG
 • Organiseren en coördineren van permanente verbeteroefeningen zoals evaluaties van de werking en externe tevredenheidsonderzoeken
 • Zorgen voor een follow-up van de acties & aanbevelingen doen in het kader van de voortdurende verbetering van de werking en kwaliteitsborging (CAPA) 
 • Uitvoeren van de interne controle (risicobeheer)
 • Deelnemen aan de coördinatie van inter-federale dossiers in verband met de volksgezondheid (crisis)
 • Beheren van verbeteringssuggesties afkomstig van medewerkers
 • Beheren van het kwaliteitsmanagementsysteem, waaronder de kwaliteitsdocumenten en normen
Laatste update op 31/01/2024