Afdeling Vigilantie

Afdeling/Coördinatie/Eenheid

afdeling Vigilantie (farmacovigilantie, materiovigilantie, hemovigilantie, biovigilantie)

Algemeen e-mailadres

vig@fagg.be

 

Algemeen telefoonnummer

+32 2 528 43 75

Kerntaken

 • Verzamelen en evalueren van
  • individuele meldingen van bijwerkingen van geneesmiddelen voor menselijk en diergeneeskundig gebruik. Deze meldingen zijn afkomstig van VHB-houders, gezondheidszorgbeoefenaars en patiënten
  • signalen van bijwerkingen van geneesmiddelen voor menselijk en diergeneeskundig gebruik
  • PSUR van geneesmiddelen voor menselijk en diergeneeskundig gebruik
  • RMP voor geneesmiddelen voor menselijk en diergeneeskundig gebruik
  • incidenten na het gebruik van medische hulpmiddelen
  • informatie over ernstige ongewenste bijwerkingen en voorvallen met bloed en bloedbestanddelen
  • informatie over ernstige ongewenste bijwerkingen en voorvallen met MLM
 • Deelnemen aan de evaluatie van aanvragen voor vijfjaarlijkse hernieuwingen voor geneesmiddelen voor menselijk en diergeneeskundig gebruik
 • Deelnemen aan activiteiten over vigilantie in de Europese context voor geneesmiddelen voor menselijk en diergeneeskundig gebruik
 • Verspreiden van informatie over vigilantie ter attentie van de gezondheidszorgbeoefenaars en het publiek
 • Uitvoeren van de maatregelen voorgesteld na de evaluatie van de farmacovigilantiegegevens voor geneesmiddelen voor menselijk en diergeneeskundig gebruik
 • Uitvoeren van de maatregelen voorgesteld na de evaluatie van de gegevens van materiovigilantie, hemovigilantie en biovigilantie
Laatste update op 09/09/2019