De opsporing van anafylactische reacties

Omdat anafylaxie vaak moeilijk te beoordelen is, met name bij zwakke tot matige reacties, stellen wij voor een klinische check-list in te vullen naast de melding van bijwerking (=meldingsformulier). Tevens vragen we u 4 bloedproeven om 2 parameters ( tryptase en IgE ) te valideren naar DGZ op te sturen.

Validatie van de biologische parameters in verband met anafylaxie (tryptase en IgE) door een onderzoek met geval / getuige. Alleen voor Bluetongue vaccinatie.

Wanneer u met een geval van anafylaxie te maken heeft, zelfs met geringe klinische verschijnselen, stellen we u voor:

1) bloedname in droge en EDTA buizen uit te voeren vóór de behandeling.

2) vervolgens vanuit de gevaccineerde runderen, een dier te selecteren  zonder klinische verschijnselen van anafylaxie en van hetzelfde ras, geslacht, leeftijd, fysiologische toestand, type van productie dan het dier “geval”, en op dit dier eveneens een bloedname uit te voeren in droge en EDTA buizen.

Daarna deze 4 bloedproeven en de twee formulieren – klinische check-list en meldingsformulier – zo vlug mogelijk opsturen naar DGZ. Gelieve op de buizen het oornummer te vermelden.

Contact: adversedrugreactions_vet@fagg.be

Laatste update op 07/04/2021