comites

Doorzichtigheidscomité

De wet van 20 juli 2006 betreffende de oprichting en de werking van het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG) voorziet in de oprichting van een Doorzichtigheidscomité, een Raadgevend Comité en een Wetenschappelijk Comité als adviesorganen ingesteld bij het geneesmiddelenagentschap. Deze drie comités adviseren de administrateur-generaal rechtstreeks over de werking van het FAGG en het nastreven van zijn doelstellingen.