Auditcomité

Het Auditcomité werd opgericht om advies te geven om de werking te verbeteren, om een globale visie te ontwikkelen over de toestand van het beheersysteem van het fagg, om de organisatie en coördinatie van de interne auditactiviteiten te optimaliseren, om de onafhankelijkheid te waarborgen die noodzakelijk is voor de interne audit en om de efficiëntie en kwaliteit van de uitgevoerde interne audits te waarborgen.

Het Auditcomité van het FAGG wordt voorgezeten door Ann Adriaensen, Secretaris-generaal van de Algemene Vereniging van de Geneesmiddelenindustrie (pharma.be). De functie van ondervoorzitter wordt ingevuld door Marnix Denys, managing director van beMedtech..

Het Auditcomité rapporteert rechtstreeks aan het Directiecomité en het Doorzichtigheidscomité.

Het ontvangt alle informatie inzake interne controle, continue verbetering en interne en externe audit van alle diensten van het FAGG. Het kan bij hen alle informatie in verband met deze zaken opvragen.

Het Auditcomité heeft de mogelijkheid om niet-leden uit te nodigen voor het Auditcomité, gekozen omwille van hun deskundigheid en/of expertise of van de informatie waarover zij beschikken.

Het Auditcomité vergadert minstens vier keer per jaar (één keer per kwartaal) bij het FAGG. Op verzoek van de leden, de voogdijminister, de Administrateur-generaal of het Directiecomité van het fagg kan het Auditcomité in buitengewone zitting bijeenkomen.

Het Auditcomité bestaat uit:

 • twee leden en twee plaatsvervangende leden aangeduid door de Administrateur-generaal op voorstel van het Doorzichtigheidscomité;
 • twee deskundige externe leden op het gebied van audit en/of kwaliteit, die zijn aangeduid door de Administrateur-generaal op voorstel van het Directiecomité;
 • een lid en een plaatsvervangend lid aangeduid door de minister;
 • een lid van het Directiecomité aangeduid door de Administrateur-generaal als waarnemer;
 • een vertegenwoordiger van de Afdeling Kwaliteit, als verantwoordelijke voor de kwaliteitswaarborg en de auditactiviteiten van het fagg en ter bevordering van de gevraagde nauwe samenwerking.

De effectieve leden van het Auditcomité zijn:

 • Ann Adriaensen – Pharma.be ;
 • Katia Knapen – Sciensano ;
 • Christelle Beeckmans – FAGG ;
 • Te bepalen – Vertegenwoordiger van de minister van Volksgezondheid ;
 • Tom Lierman – FAVV ;
 • Marnix Denys – beMedtech ;
 • Ann Schoubs –Federale Interne Audit.

De plaatsvervangende leden zijn:

 • Patricia Cliquet – Sciensano ;
 • Te bepalen – Vertegenwoordiger van de minister van Volksgezondheid ;
 • Brigitte Georges – FAVV ;
 • Johan De Haes – Pharma.be.

Waarnemer : Greet Musch – FAGG.

Het secretariaat van het Auditcomité wordt verzekerd door Pascal Guilmin (FAGG).

 

Laatste update op
04/03/2020