Context

Van 1 januari tot 30 juni 2024 is België voorzitter van de Raad van de Europese Unie. Het voorzitterschap van de Raad rouleert tussen de Europese lidstaten en wisselt elke zes maanden. Onze rol tijdens het voorzitterschap is om de werking van de Raad te coördineren en de samenwerking tussen de lidstaten te bevorderen.

Het Belgisch voorzitterschap zal voor het domein volksgezondheid in het teken staan van drie grote thema's: zorg, paraatheid en bescherming.
Het FAGG zal deze kans grijpen om onze prioriteiten op de Europese agenda te zetten en het Europese gezondheidsbeleid voor de komende jaren mee te helpen bepalen. In totaal organiseren we meer dan 20 werkgroepen en evenementen.

De belangrijkste thema’s voor het FAGG tijdens het voorzitterschap zijn: 

 • Antimicrobiële resistentie
  Antimicrobiële resistentie (AMR) is één van de grootste bedreigingen voor de volksgezondheid. De Europese Unie moet beter bestand zijn tegen AMR door de implementatie van effectieve maatregelen om het gebruik van antibiotica te optimaliseren. Onderzoek en ontwikkeling naar nieuwe antibiotica en duurzame toegang tot bestaande antibiotica kunnen dit stimuleren.
   
 • Crisisbeheer
  Het crisisbeheer binnen de EU moet worden versterkt om toekomstige gezondheidsbedreigingen efficiënter en sneller te kunnen aanpakken. Dit kunnen we doen door gezondheidszorgstelsels te ondersteunen, doorgedreven innovatie te stimuleren en de geneesmiddelenvoorziening beter te organiseren.
   
 • Onbeschikbaarheden
  De onbeschikbaarheid van geneesmiddelen blijft een groot knelpunt. Het FAGG blijft verder werken aan structurele oplossingen samen met onze werkgroepen van experten. Maar ook de ontwikkeling van gezamenlijke acties op Europees niveau samen met onze internationale partners blijft van belang. Het doel is onder andere om acute tekorten aan te pakken en om de bevoorrading van essentiële geneesmiddelen te versterken.
   
 • Onvervulde medische behoeften
  België is één van de voortrekkers van klinisch onderzoek. De Europese Unie maakt dit mogelijk dankzij financiering en stimulerende wetgeving. Tijdens het voorzitterschap wil het FAGG de focus leggen op onderzoek en innovatie binnen het domein van onvervulde medische behoeften (unmet medical needs) door ze te identificeren en te evalueren, en door prioriteiten te bepalen.
Laatste update op 25/01/2024