Online verkoop van diergeneesmiddelen

Voorwaarden 
Een dierenarts kan online diergeneesmiddelen verkopen. Dat kan alleen vanuit het geneesmiddelendepot en uitsluitend voor niet-voorschriftplichtige diergeneesmiddelen die zijn vergund in België.

Het FAGG benadrukt dat de onlineverkoop door dierenartsen alleen is toegelaten voor dieren in behandeling en maximum voor de duur van de behandeling.

Bekijk hier de lijst van dierenartsdepots die online diergeneesmiddelen kunnen verkopen

Verplichtingen 

  1. Melding
    De dierenarts meldt de website bij het FAGG binnen de maand nadat de website online is gegaan via het meldingsformulier.
     
  2. Europees logo
    Op elke pagina van de website moet het Europese Logo voor onlineverkoop van diergeneesmiddelen staan. Elk logo moet een link bevatten naar de website van het FAGG met de lijst van de aangemelde websites.

Dierenartsen die hun website melden bij het FAGG, ontvangen een e-mail met daarin een kopie van het logo en instructies om het logo op hun website te integreren.

Wettelijk kader

Laatste update op 18/10/2022