Melden van bijwerkingen van behandelingen bij dieren

 

 

 

Aanmelden met uw elektronische identiteitskaart (eID) is aangeraden, maar niet verplicht. Als u zich aanmeldt met uw eID kunt u uw (on)voltooide meldingen raadplegen op de startpagina.

Wat kan ik via dit formulier melden?

  • Bijwerkingen bij dieren en mensen van geneesmiddelen die zijn vergund voor diergeneeskundig gebruik.
  • Bijwerkingen bij dieren van geneesmiddelen die zijn vergund voor menselijk gebruik.
  • Gebrek aan te verwachten werkzaamheid van het geneesmiddel.
  • Residuen in melk of weefsels van het geneesmiddel. 
  • Toxiciteit voor het milieu van het geneesmiddel.

Waarom moet ik mijn e-mailadres vermelden?
Als onze experten meer informatie nodig hebben, kunnen we u via e-mail contacteren.

Het FAGG leeft de Privacywet na. Dat betekent dat we uw melding anoniem behandelen en uw e-mailadres niet opnemen in de Europese databank. We geven uw e-mailadres ook niet door aan de firma die het geneesmiddel op de markt brengt. Ook als u enkel de actieve substantie kent en niet de naam van het geneesmiddel, kunt u een bijwerking melden. Deze worden niet doorgestuurd naar de Europese databank, maar enkel bijgehouden in de nationale databank.

Contacteert het FAGG mij als ik een bijwerking meld?
U ontvangt na uw melding een ontvangstbevestiging.
Als uw melding alle nodige informatie bevat, nemen wij geen verder contact met u op. Het FAGG contacteert u alleen als er belangrijke informatie ontbreekt in uw melding.

Mag ik een melding doen voor iemand anders?
Ja, u kunt bijwerkingen melden voor iemand anders.

Wat moet ik doen als ik te weinig plaats heb om alle informatie te geven?

  • De velden van het elektronisch meldingsformulier zijn in lengte beperkt, maar het aantal toegelaten karakters moet volstaan om voldoende informatie te vermelden.
  • Als u de papieren meldingsfiche gebruikt, kunt u een extra blad toevoegen waarop u de ontbrekende informatie noteert.

Wat moet ik doen als de applicatie om bijwerkingen te melden niet werkt?
U kunt bijwerkingen ook melden via de papieren meldingsfiche.

Waar kan ik terecht met een dringende medische vraag?
Hebt u een dringende vraag over wat u moet doen in geval van een bijwerking bij een mens of een dier? Neem dan contact op met het Antigifcentrum. Een arts of apotheker beantwoordt uw vragen, 24 uur op 24, en 7 dagen op 7. Het nummer + 32 70 245 245 is gratis voor oproepen vanuit België.
 

 

 

Laatste update op 21/06/2021