Blauwtongvirus

Sinds begin mei 2024 werden verschillende immunologische diergeneesmiddelen tegen blauwtongvirus serotype 3 (BTV-3) in België toegelaten voor noodgebruik op grond van artikel 110, lid 2 van de Verordening 2019/6.

U vindt hieronder de verschillende publicaties hierover die op de website van het FAGG werden gepubliceerd, een tabel met de verschillende toegelaten vaccins (gerangschikt in alfabetische volgorde) en een hyperlink naar:

  • de samenvatting van de productkenmerken (SPK/ZMT) in het Nederlands en in het Duits (of in het Engels wanneer niet beschikbaar in die talen);
  • de Nederlandstalige en Duitstalige bijsluiter;
  • een afschrift van de gebruiksvergunning, opgesteld in de taal van de vergunninghouder.

Relevante nieuwsberichten

Relevante documenten

  Bluevac-3 Bultavo-3 Syvazul BTV3
Samenvatting van de productkenmerken (NL) SKP Bluevac-3 SKP Bultavo-3 SPC (EN) Syvazul BTV3
Zusammenfassung der merkmale des tierarneimittels (DE) ZMT Bluevac-3 ZMT Bultavo-3 SPC (EN) Syvazul BTV3
Bijsluiter (NL) Bijsluiter Bluevac-3 Bijsluiter Bultavo-3 Bijsluiter Syvazul BTV3
Packungsbeilage (DE) Packungsbeilage Bluevac-3 Packungsbeilage Bultavo-3 Packungsbeilage Syvazul BTV3
Toelating tot het gebruik Toelating tot het gebruik Bluevac-3 Toelating tot het gebruik Bultavo-3 Toelating tot het gebruik Syvazul BTV3
Reglementair besluit Reglementair besluit Bluevac-3 Reglementair besluit Bultavo-3 Reglementair besluit Syvazul BTV3

 

Laatste update op 24/06/2024