Afdeling Internationale Betrekkingen

Afdeling/Coördinatie/Eenheid

Afdeling Internationale Betrekkingen

Algemeen e-mailadres

InternationalRelations@fagg.be

Algemeen telefoonnummer

+ 32 2 528 40 00

Kerntaken

De Eenheid Internationale Betrekkingen is belast met de coördinatie van de interne en externe informatiestroom binnen het FAGG, met het oog op de harmonisatie van de Belgische standpunten op Europees niveau.

Deze eenheid is het centraal punt voor alle contacten met internationale organisaties.

Laatste update op 09/10/2017