Hoe deelnemen aan een klinische proef?

  • Als gezonde vrijwilliger kunt u contact opnemen met uw behandelende arts of met een universitair ziekenhuis (zoals CHU Liège, CU Saint-Luc, Erasmusziekenhuis, UZA, UZ Brussel, UZ Gent en UZ Leuven) of met een algemeen ziekenhuis of een fase 1 onderzoekscentrum in uw buurt.
  • Als patiënt kunt u contact opnemen met uw behandelende arts (huisarts of specialist) voor informatie over klinische proeven waaraan u eventueel kunt deelnemen.

Het FAGG heeft een online databank gecreëerd met informatie over alle klinische proeven in België die goedgekeurd zijn door het FAGG en die nog niet zijn afgesloten. Op basis van deze informatie kunnen artsen gezonde vrijwilligers en patiënten begeleiden naar de voor hen meest geschikte klinische proef.

Ga naar https://databankklinischeproeven.be voor meer informatie over klinische proeven in België.

U vindt ook informatie over klinische proeven in België door contact op te nemen met de ethische comités.

Laatste update op 07/05/2018