Verplichting van de registratie van antigeensneltesten en antigen zelftesten die ter beschikking zijn gesteld in België door de fabrikanten, importeurs en geregistreerde distributeurs

Volgens artikel 5 §3 van de wet van 22 december 2020, stellen de in artikel 3 bedoelde personen (fabrikanten, importeurs en geregistreerde distributeurs) het FAGG op de hoogte van de snelle antigeentesten die zij aanbieden in België.

Volgens artikel 6 van het koninklijk besluit van 11 mei 2021, stellen fabrikanten, importeurs of geregistreerde distributeurs het FAGG op de hoogte van de zelftests die zij ter beschikking stellen in België.

Fabrikanten, importeurs en geregistreerde distributeurs dienen dus de snelle antigeentesten en antigen zelftesten die zij in België ter beschikking stellen, te notifiëren bij het FAGG. Deze notificatie moet rechtstreeks via onze online applicaties (webportaal) worden uitgevoerd.

Voor algemene vragen over het webportaal, gelieve contact op te nemen met: notifications.meddev@fagg-afmps.be
Voor technische problemen, gelieve contact op te nemen met: support.portal@fagg-afmps.be.
Voor andere vragen met betrekking tot deze informatie of met betrekking tot SARS-CoV-2 antigeentesten, gelieve contact op te nemen met: Antigen@fagg-afmps.be.
 

Laatste update op 13/08/2021