Antibiotica

Definitie

Bacteriën zijn levende organismen die zich heel snel kunnen voortplanten en vermenigvuldigen in het menselijk lichaam, waardoor men  ziek wordt. Om de ontwikkeling van bacteriën te stoppen is het soms nodig om geneesmiddelen te nemen die 'antibiotica' worden genoemd. Antibiotica zijn vooral aangewezen bij ernstige bacteriële infecties zoals:

  • longontsteking
  • bacteriële hersenvliesontsteking
  • bloedvergiftiging

Bacterie of virus?

Antibiotica helpen helemaal niet tegen virussen. De meeste 'winterkwalen' (keelontsteking, griep …) worden door virussen veroorzaakt. Soms kunnen deze ziekten echter ook door bacteriën worden veroorzaakt. Keelontsteking bijvoorbeeld is meestal een virale ziekte maar kan ook een bacteriële oorsprong hebben.

Voor hij een antibioticum voorschrijft, moet een arts er daarom echt zeker van zijn dat de ziekte het gevolg is van een bacterie en niet van een virus. Soms zal hij bijkomend onderzoek moeten verrichten, bijvoorbeeld:

  • een analyse van bloed, stoelgang of urine uitvoeren
  • een uitstrijkje of staal afnemen
  • een röntgenfoto maken

Voorwaarden voor het gebruik

Als uw arts u een basisbehandeling met antibiotica voorschrijft, dan is die behandeling alleen doeltreffend als u:

  • de doses en de uren van inname respecteert
  • het middel tot het einde inneemt (en de behandeling dus niet stopt zodra u zich beter voelt)

Beperkte effecten

In tegenstelling tot wat vaak wordt gedacht, helpen antibiotica niet om alle infecties doeltreffend te bestrijden. Sommige antibiotica werken niet bij bepaalde bacteriën. Andere antibiotica hebben een breder werkingsgebied. Alleen een arts kan uitmaken welk middel het best geschikt is voor de infectie waaraan u lijdt. Daarom zijn antibiotica alleen verkrijgbaar op voorschrift.

Werking bedreigd

Antibiotica worden vaak gebruikt als het niet echt nodig is. Bacteriën hebben zich geleidelijk aangepast en bieden steeds beter weerstand tegen antibiotica. Daardoor boeten antibiotica almaar meer in aan doeltreffendheid. Het is daarom belangrijk dat antibiotica weldoordacht worden gebruikt. Op die wijze kunnen we voorkomen dat ziekten die nu te genezen zijn, straks ongeneeslijk worden.

Meer informatie vindt u op de website: http://www.usagecorrectantibiotiques.be - een initiatief van BAPCOC (Belgian Antibiotic Policy Coordination Committee) en de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu. Met de steun van het RIZIV.

Laatste update op 16/12/2020