Het European Innovation Network (EU-IN)

Sinds 2011 werken innovation offices van de nationale bevoegde autoriteiten informeel samen met de Innovation Task Force (ITF) van het EMA aan kwesties in verband met opkomende therapieën en technologieën. In 2015 versterkten het EMA en de nationale bevoegde autoriteiten hun samenwerking om geneesmiddeleninnovatie en vroege ontwikkeling van nieuwe geneesmiddelen binnen de Europese Unie te ondersteunen door het formeel EU-IN op te richten. In oktober 2016 werd het EU-IN formeel ondersteund als werkgroep van de Heads of Medicines Agencies (HMA).

De oprichting van het EU-IN past binnen de netwerkstrategie van het EMA voor 2020 en het meerjarige werkplan van de HMA, en is een belangrijk nieuw instrument op het gebied van bestaande regulatoire mechanismen binnen Europa.

Het doel van het netwerk is de regulatoire steun bieden aan geneesmiddelenontwikkelaars die momenteel op nationaal en Europees niveau beschikbaar is, zichtbaarder en aantrekkelijker te maken voor innovatoren, in het bijzonder door:

  • ervaring en kennis te delen via het bespreken van gevalstudies, met akkoord van de sponsor;
  • uitdagingen te identificeren voor opkomende innovatie en toonaangevende experten in innovatieve domeinen;
  • gebruik te maken van de contacten van de nationale bevoegde autoriteiten met lokale academische groepen en andere innovatoren, zoals kmo's en onderzoeksgroepen;
  • beste praktijken te delen tussen de verschillende nationale innovation offices van de nationale bevoegde autoriteiten;
  • opkomende trends en innovatieve geneesmiddelen te identificeren waarvoor mogelijk nieuwe regulatoire begeleiding en/of steun door het EU-IN voor geneesmiddelen nodig is;
  • bij te dragen aan de consolidatie van de visie van Europese experten op onderwerpen die relevant zijn voor innovatieve therapieën en technologieën;
  • specifieke onderwerpen aan te snijden op verzoek van de wetenschappelijke comités van HMA en EMA

Meer informatie over de missie, het mandaat en de werking van het EU-IN is terug te vinden op de internetsites van EMA en HMA

Sinds 2015 werkt het FAGG actief mee aan het European Innovation Network dat is opgericht door het EMA, de HMA en de Europese NCA’s om medische innovatie en vroege ontwikkeling van nieuwe geneesmiddelen in de Europese Unie te ondersteunen.

Het National Innovation Office van het FAGG werkt als lokaal aanspreekpunt of interface samen met het EU-IN voor alle problemen of vragen van lokale innovatoren waarvoor bijkomende ondersteuning en begeleiding op Europees niveau nodig kan zijn.

Bovendien kan het EMA of het EU-IN, wanneer nodig, innovatoren die al op Europees niveau actief zijn, voor specifieke problemen of vragen doorverwijzen naar het lokale National Innovation Office van een specifieke nationale bevoegde autoriteit.

 

EU IN werkplan 2024

 

Laatste update op 12/02/2024