Vergadering met experten van het FAGG

Er zijn verschillende mogelijkheden voor vergaderingen met de vertegenwoordigers van het FAGG, afhankelijk van het toepassingsgebied en de aard van de aanvraag voor een vergadering en de ontwikkelingsfase waarin de geneesmiddelen zich bevinden.

  1. Scientific, technical and regulatory advice meetings
  2. Portfolio meetings
  3. Project info meetings
  4. Pre-submission meetings inzake procedures voor het verkrijgen van een vergunning voor het in de handel brengen (VHB), voor registratie, variatie en uitbreiding aan een bestaand gamma.

Wanneer u een vraag hebt zonder dat u een persoonlijk contact nodig hebt, kunt u uw vraag stellen via het onlineformulier of via de mailbox innovationoffice@fagg-afmps.be

Alle vragen worden rechtstreeks behandeld door het National Innovation Office of overgemaakt aan de juiste experten binnen het FAGG voor opvolging.


 

 

Laatste update op 16/12/2020