Project info meetings

Het National Innovation Office biedt kmo's, academische onderzoekscentra, spin-off bedrijven en academische ziekenhuizen de mogelijkheid om een specifiek klinisch onderzoeksproject voor te stellen dat zich in een zeer vroeg ontwikkelingsstadium bevindt.

De project info meetings geven innovatoren begeleiding op hoog niveau inzake algemene regulatoire vereisten en de procedurestappen die ze moeten volgen wanneer ze overwegen een project van geneesmiddelenontwikkeling op te starten. Ze leren zo eventuele toekomstige wetenschappelijke, technische en regulatoire obstakels die het project kunnen verhinderen identificeren.

De project info meetings sensibiliseren het bewustzijn voor specifieke onzekerheden of de haalbaarheid van het project, waardoor verdere projectplanning kan worden vergemakkelijkt en de kansen op succes toenemen. Wanneer nodig krijgen de aanvragers het advies om een formeel nationaal en/of Europees wetenschappelijk advies aan te vragen.

Hoe een aanvraag indienen:

Aanvragers kunnen een project info meeting aanvragen via innovationoffice@fagg.be. De aanvraag moet een korte samenvatting van het project en een motivatie bevatten. Het National Innovation Office zal contact opnemen met de aanvrager om te melden of een project info meeting kan worden georganiseerd, afhankelijk van de mate waarin de aanvraag in aanmerking komt en van de beschikbaarheid van experten van het FAGG, en om praktische afspraken te maken.

Laatste update op 16/12/2020