Geneesmiddelen en Internet

Bericht betreffende de campagne

Brochure

Op verzoek van de 51e vergadering van de World Health Assembly (resolutie WHA51.9, mei 1998) heeft de directeur-generaal van de WGO, in samenwerking met de overheid bevoegd voor de reglementering van de geneesmiddelen, deskundigen inzake informatie op dit gebied, consumentenorganisaties en de farmaceutische industrie, een gids samengesteld over het thema “geneesmiddelen en internet”.

Dit zijn de thema’s die in deze Gids Geneesmiddelen en Internet aan bod komen.

Internet, bron van gezondheidsinformatie

Internet biedt een snelle en vlotte toegang tot gezondheidsinformatie (ziekten, geneesmiddelen, organisaties en medische instellingen)

Betrouwbaarheid van de informatie?

De informatie die op internet wordt geraadpleegd, kan nuttig blijken bij een bezoek aan de dokter of een andere zorgverstrekker. De adviezen die op internet worden gegeven, mogen echter nooit een raadpleging bij uw arts of apotheker vervangen.

Controleer de informatiebron. In punt II van de gids krijgt u hierover advies.

Waarschuwingen

Als bepaalde informatie wonderen belooft en uw wantrouwen wekt, dan moet ze absoluut zorgvuldig worden gecontroleerd en beoordeeld. Houd rekening met de waarschuwingen in punt III van de gids.

10 redenen om voorzichtig te zijn

Voorzichtigheid is geboden wanneer geneesmiddelen via internet worden gekocht. In heel wat landen is deze aankoopprocedure van geneesmiddelen zelfs illegaal. Wij kunnen alleen maar aanbevelen om de geneesmiddelen aan te kopen via de wettelijke distributiekanalen, zoals apothekers.

Sinds 9 februari 2009 kan een voor het publiek opengestelde apotheek in België, onder zeer strikte voorwaarden, vergunde niet-voorschriftplichtige geneesmiddelen voor menselijk gebruik en bepaalde medische hulpmiddelen te koop aanbieden via Internet, onder verantwoordelijkheid van de apotheker(s)-titularis(sen) - website van een apotheek.

Lees heel aandachtig de 10 redenen om voorzichtig te zijn in punt IV van de gids.

Raadpleeg uw arts of apotheker

Ook al vindt u interessante informatie op internet, toch is het belangrijk om vóór iedere behandeling te rade te gaan bij een gezondheidsdeskundige.

De redenen van het belang van deze raadpleging staan vermeld in punt V van de gids.

 

Het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten werkt samen met de WGO om illegale reclame en verkoop van geneesmiddelen op internet te bestrijden. Het is dus belangrijk dat internetgebruikers vermoedelijk illegale activiteiten en probleemgevallen aan het FAGG signaleren.

Contact

Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten
Eurostation II
Victor Hortaplein, 40 bus 40
1060 Brussel
Tel: + 32 (0)2 524 83 57
Fax: + 32 (0)2 524 80 01
E-mail: medicinesonweb@fagg-afmps.be 

 

 

Laatste update op 11/07/2023