Omzendbrieven gepubliceerd in 2010

22/12/2010:omzendbrief 576
Betaling voor de aanvragen van klinische proeven.

22/12/2010:omzendbrief 575 + bijlagen
Aanvragen van klinische proeven en indiening van substantiële amendementen.

22/12/2010:omzendbrief 573
Uitstaande betalingen voor de etische comités (jaar 2008).

28/10/2010: mededeling 572
Aan wie het aanbelangt.
Doorsturen van informatie aan het "Meldpunt" van het FAGG voor wat betreft de toepassing van de reglementering betreffende de bestrijding van de uitwassen van de promotie van geneesmiddelen en medische hulpmiddelen.

16/09/2010: communiqué
Ter attentie van de dierenartsen die geneesmiddelen voor voedselproducerende dieren toedienen en / of verschaffen en een wachttijd dienen voorop te stellen.
Bekendmaking van de wachttijden van geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik op de website van het FAGG.

29/07/2010: omzendbrief 571
Ter attentie van de houders van een VHB, de houders van een vergunning voor de groothandel in geneesmiddelen, de groothandelaars-verdelers, de officina-apothekers en de ziekenhuisapothekers.
De herhaalde onbeschikbaarheid van geneesmiddelen: herinnering aan de farmaceutische wetgeving.

28/06/2010: Informatienota
Ter attentie van de beheerders van menselijk lichaamsmateriaal van de instellingen voor menselijk lichaamsmateriaal.

18/06/2010: omzendbrief 570
Aan de dierenartsen die wensen gebruik te maken van het recht op het houden van een depot voor geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik.
Notificatie van het depot van geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik in overeenstemming met de Wet van 28 augustus 1991 op de uitoefening van de diergeneeskunde.

21/05/2010: omzendbrief 567 + bijlage 1 - bijlage 2bijlage 3
Deze omzendbrief wordt vervangen door de omzendbrief 596. 
Aan opdrachtgevers van klinische proeven, aan producenten van geneesmiddelen voor onderzoek, aan de ziekenhuisapothekers, aan de hoofdgeneesheren van de ziekenhuizen, aan de ziekenhuisdirecties.
Productie-activiteiten met geneesmiddelen voor onderzoek.
Bijlage 1: definitie early-phase studie
Bijlage 2: GMP requirements for early phase trials
Bijlage 3: aanmeldformulier

12/05/2010: omzendbrief 567'
Ter attentie van de ziekenhuisapothekers.
Uitbesteding van magistrale bereidingen - wijziging omzendbrief nr. 514 van 1 april 2008.

30/04/2010: omzendbrief 568
Aan de houders van een vergunning voor het in de handel brengen of registratie van geneesmiddelen.
Publicatie van de bijsluiters voor het publiek en de SKP's van in België vergunde en in de handel gebrachte geneesmiddelen op de website van het FAGG. Vervolg op omzendbrief nr. 561 van 3 november 2009.

08/01/2010: omzendbrief 566
Aan de voorzitters van de ethische comités.
Uitstaande betalingen van de ethische comités (jaar 2007).

Laatste update op 07/04/2021