Omzendbrieven gepubliceerd in 2019

08.02.2019: omzendbrief 644
Ter attentie van het Directoraat-generaal Inspectie van het FAGG
Praktische richtlijnen voor de opstartfase van de Richtlijn Vervalste geneesmiddelen op 9 februari 2019

02.04.2019: omzendbrief 645
Ter attentie van het Directoraat-generaal Inspectie van het FAGG
Verduidelijking bij het verbod op volumekorting bij bestelling van verdovende middelen of psychotrope stoffen
 
28.06.2019: omzendbrief 646
Ter attentie van de ziekenhuizen, de ziekenhuisapotheken, de fabrikanten en groothandelaars van geneesmiddelen en de fabrikanten, invoerders en distributeurs van medische hulpmiddelen
 
02.07.2019: omzendbrief 647
Ter attentie van het directoraat-generaal Inspectie van het FAGG
Verdere praktische richtlijnen voor de opstartfase van de richtlijn Vervalste geneesmiddelen
 
06.08.2019: omzendbrief 648
Ter attentie van de inspecteurs van de officina’s, ziekenhuisofficina’s, en van producenten van grondstoffen
Interpretatie van het koninklijk besluit van 11 juni 2015 tot het reglementeren van producten die één of meer tetrahydrocannabinolen bevatten, voor wat betreft grondstoffen voor magistrale bereidingen
 
07.10.2019: omzendbrief 649
Ter attentie van ziekenhuizen, ziekenhuisapotheken, contactpunten materiovigilantie, fabrikanten en distributeurs van medische hulpmiddelen
Verduidelijking bij de aanwezigheid, in het operatiekwartier, van medewerkers van ondernemingen die in België of in het buitenland, medische hulpmiddelen fabriceren, importeren, leveren of verdelen
 
Laatste update op 23/07/2019