Melden van een bijwerking als gezondheidszorgbeoefenaar

Geneesmiddel

 

COVID-19 Vaccin

 

Gelieve bij voorkeur ernstige of niet-gekende bijwerkingen te melden.*

* Om ernstige en onbekende bijwerkingen met COVID-19-vaccins sneller te detecteren, vragen we u bij voorkeur vooral deze bijwerkingen te melden. Gekende bijwerkingen kunt u vinden in de SKP en de bijsluiter. De meest frequente bijwerkingen kunt u hier raadplegen. Het FAGG publiceert ook een wekelijks overzicht van alle gemelde bijwerkingen.

 

Aanmelden met uw elektronische identiteitskaart (eID) is aangeraden, maar niet verplicht (tenzij u een bijwerking met een COVID-19 vaccin meldt). Als u zich aanmeldt met uw eID kunt u uw (on)voltooide meldingen raadplegen op de startpagina.

Welke bijwerkingen moet ik melden?
Meld elke schadelijke en ongewenste reactie op een geneesmiddel die u als medisch significant beschouwt. Het oorzakelijk verband tussen het verdachte geneesmiddel en de bijwerking moet niet noodzakelijk zijn vastgesteld.

Meld zeker deze bijwerkingen:

 • ernstige bijwerkingen die hebben geleid tot:
  • een levensbedreigende situatie of overlijden;
  • een ziekenhuisopname of een verlengde ziekenhuisopname;
  • belangrijke of blijvende arbeidsongeschiktheid of invaliditeit;
  • een aangeboren afwijking;
  • een andere medisch belangrijke gebeurtenis.
 • nieuwe en onverwachte bijwerkingen: bijwerkingen waarvan de aard, de ernst en/of de evolutie niet overeenstemt met de samenvatting van de kenmerken van het product (SKP) en de bijsluiter;
 • bijwerkingen bij kinderen en andere kwetsbare bevolkingsgroepen zoals zwangere vrouwen, vrouwen die borstvoeding geven en ouderen;
 • verdachte bijwerkingen: bekende bijwerkingen waarvan de frequentie, de ernst of de uitkomst abnormaal is;
 • bijwerkingen van een vaccin;
 • bijwerkingen bij overschakelen van een geneesmiddel naar een ander;
 • bijwerkingen bij professionele blootstelling aan een geneesmiddel: blootstelling aan/contact met een geneesmiddel bij het uitoefenen van een beroep;
 • bijwerkingen met een geneesmiddel onder aanvullende monitoring, aangeduid met het symbool ▼. Het FAGG en het EMA publiceren lijsten van geneesmiddelen onder aanvullende monitoring in België en in Europa.

Waarom moet ik mijn e-mailadres vermelden?
Als onze experten meer informatie nodig hebben, kunnen we u via e-mail contacteren.

Het FAGG leeft de Privacywet na. Dat betekent dat we uw melding anoniem behandelen en uw e-mailadres niet opnemen in de Europese databank. We geven uw e-mailadres ook niet door aan de firma die het geneesmiddel op de markt brengt.

Contacteert het FAGG mij als ik een bijwerking meld?
U ontvangt na uw melding een ontvangstbevestiging.

Als uw melding alle nodige informatie bevat, nemen wij geen verder contact met u op. Het FAGG contacteert u alleen als er belangrijke informatie ontbreekt in uw melding.

Mag ik een melding doen voor iemand anders?
Ja, u kunt bijwerkingen melden voor iemand anders.

Wat moet ik doen als ik te weinig plaats heb om alle informatie te geven?

 • De velden van het elektronisch meldingsformulier zijn in lengte beperkt, maar het aantal toegelaten karakters moet volstaan om voldoende informatie te vermelden.

 • Als u de papieren meldingsfiche gebruikt, kunt u een extra blad toevoegen waarop u de ontbrekende informatie noteert.

Wat moet ik doen als de applicatie om bijwerkingen te melden niet werkt?
U kunt bijwerkingen ook melden via de papieren meldingsfiche. U kunt een papieren exemplaar van de meldingsfiche aanvragen via ADR@fagg.be.

Waar kan ik terecht met een dringende medische vraag?
Hebt u een dringende vraag over wat u moet doen in geval van een bijwerking? Neem dan contact op met het Antigifcentrum. Een arts of apotheker beantwoordt uw vragen, 24 uur op 24, en 7 dagen op 7. Het nummer + 32 70 245 245 is gratis voor oproepen vanuit België.

Laatste update op 31/01/2020