Melden van misbruik of van verkeerd gebruik van een geneesmiddel

Wat betekent verkeerd gebruik of misbruik van een geneesmiddel?
Misbruik van een geneesmiddel betekent het sporadisch of aanhoudend, opzettelijk overmatig gebruik van het geneesmiddel niet bedoeld voor therapeutische doeleinden. Dit gaat gepaard met schadelijke lichamelijke of psychologische effecten.

Verkeerd gebruik van een geneesmiddel betekent dat de patiënt opzettelijk het geneesmiddel niet volgens de bijsluiter gebruikt. Dit kan zowel voor therapeutische doeleinden als voor illegale doeleinden. Illegaal betekent dat er de intentie is om een effect bij derden te veroorzaken. Het gaat bijvoorbeeld om de verkoop van geneesmiddelen voor recreatieve doeleinden of het gebruik van geneesmiddelen om een aanranding of overval te vergemakkelijken.

 

Waarom misbruik of verkeerd gebruik melden aan het FAGG?
De melding van misbruik of verkeerd gebruik is niet bedoeld om de persoon in kwestie te bestraffen, maar om dit in de toekomst te vermijden. Op basis van deze meldingen kan het FAGG risicobeperkende maatregelen treffen zoals informatie verspreiden naar patiënten of gezondheidszorgbeoefenaars of de bijsluiter aanpassen. Het melden van misbruik of (potentieel) verkeerd gebruik is dus waardevol voor de volksgezondheid.

 

Hoe misbruik of verkeerd gebruik melden aan het FAGG?

  • Misbruik of verkeerd gebruik zonder bijwerking
  • Misbruik of verkeerd gebruik van een geneesmiddel, zonder het optreden van een bijwerking, kan worden gemeld via ADR@fagg.be.
  • Misbruik of verkeerd gebruik met bijwerking
    • Artsen, apothekers, tandartsen, verpleegkundigen en vroedkundigen kunnen misbruik of verkeerd gebruik van een geneesmiddel met een vermoedelijke bijwerking melden aan het FAGG. Dit kan online via http://www.gelefiche.be/ of via een papieren gele fiche beschikbaar op de website van het FAGG.
    • Patiënten kunnen misbruik of verkeerd gebruik van een geneesmiddel met een vermoedelijke bijwerking melden aan het FAGG via een meldingsfiche. Patiënten die vragen hebben over het melden van een vermoedelijke bijwerking kunnen zich richten tot ADR@fagg.be.

 

Dringende medische vraag
In geval van dringende vraag over wat te doen in geval van misbruik of verkeerd gebruik van een geneesmiddel, kunt u contact opnemen met het Antigifcentrum. Een arts beantwoordt uw vragen, 24 uur op 24, en 7 dagen op 7. Het nummer + 32 70 245 245 is gratis voor oproepen vanuit België.

 

Contact: ADR@fagg.be

Laatste update op 14/11/2019