Algemene activiteitenvergunning

Iedere persoon die vergunde grondstoffen wil leveren aan de officina-apothekers, moet beschikken over een vergunning verleend door de minister. (cfr. Art. 6 van Koninklijk Besluit van 19/12/1997).

Een leverancier van een grondstof zoals gedefinieerd in het huidige KB van 19/12/1997 kan volgende activiteiten uitvoeren:  
 
FABRICEREN: de volledige of gedeeltelijke vervaardiging van grondstoffen, met inbegrip van het verdelen van de bulk in kleinere verpakkingen, het verpakken of de presentatie.  
Deze activiteit wordt uitgevoerd door een fabrikant 

VERDELEN: het verspreiden van grondstoffen naar de officina-apothekers of naar andere verdelers. 
Indien de verdeelde grondstoffen gefabriceerd werden in België, dan wordt deze activiteit uitgevoerd door een distributeur
Indien de verdeelde grondstoffen gefabriceerd werden in een andere lidstaat van de Europese Unie, dan wordt deze activiteit uitgevoerd door een invoerder (gedefinieerde terminologie enkel van toepassing in het kader van de wetgeving op grondstoffen

Laatste update op 01/03/2021