Vergunning per grondstof

Elke fabrikant, distributeur en invoerder van een grondstof dient voor elke individuele grondstof over een vergunning te beschikken om die activiteit te mogen uitvoeren voor die grondstof. Bijgevolg kan de vergunningsaanvraag voor een grondstof enkel ingediend worden door een firma die beschikt over een vergunning voor het fabriceren, invoeren en/of verdelen van grondstoffen. 

Wanneer de analytische referentie van de grondstof niet is opgenomen in een farmacopee die overeenstemt met de huidige wetenschappelijke kennis, moet het bedrijf een interne monografie ter goedkeuring voorleggen aan de minister. 

Laatste update op 30/03/2021